6 ting du må vite om feriepenger

Jobbsøkere har mye å tenke på gjennom prosessen og det kan bli veldig stressende. Man må ha den perfekte CV-en, man må skrive et søknadsbrev som gjør at man fremstår […]

Eivind Jordahl
Eivind Jordahl
6 ting du må vite om feriepenger

Jobbsøkere har mye å tenke på gjennom prosessen og det kan bli veldig stressende. Man må ha den perfekte CV-en, man må skrive et søknadsbrev som gjør at man fremstår som en interessant person med ferdigheter som gjør at man passer inn i bedriften og man må ikke minst naile jobbintervjuet. 

I tillegg er det mange som stresser med spørsmål som lønn, goder, forsikring, feriepenger og sykepenger. Man liker ikke å ta opp spørsmål som dette under jobbintervjuet og mange ender opp med å utelukkende stole på at arbeidsgiver følger de lovene som gjelder. I de aller fleste tilfeller gjør nok arbeidsgiveren det, men det betyr ikke at du ikke selv har et ansvar for å passe på. 

Les også: Hva skal en arbeidsavtale inneholde

Vi hos CV-malen har derfor tatt for oss en del av de viktigste lovene og rettighetene du som arbeidstaker har. Denne gangen tar vi for oss feriepenger, og nedenfor har vi satt opp en forenklet oversikt over hva som gjelder for alle norske arbeidstakere. 

Hva er feriepenger?

For at alle skal kunne ha økonomisk mulighet til å gjennomføre ferie, gir loven deg krav på feriepenger. I all sin enkelhet er feriepenger er satt prosentandel av hva du har tjent i løpet av det siste året. Både vanlig lønn, overtid, smusstillegg, helgetillegg etc. skal telle mot dine feriepenger. Opptjening av feriepenger følger kalenderåret, og arbeidsgiver har ikke lov til å avtale andre ordninger, for eksempel en beregning ut fra ansettelsestidspunktet.

Har alle krav på feriepenger? 

Enhver arbeidstaker har krav på feriepenger så fremst de er ansatt i bedriften. Det har ingenting å si om du er ansatt på heltid, deltid eller bare som ekstrahjelp. Alle har krav på opptjente  feriepenger uansett hvor mye eller lite de jobber i løpet av kalenderåret. 

Hva om jeg ikke tar fire uker ferie?

Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn. Det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være inkludert i lønnen, eller at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av vanlige månedslønn-utbetalinger. Det er heller ikke lov å trekke en arbeidstaker for feriepenger om vedkommende ikke tar ut full ferie. 

Hvordan beregnes feriepengene?

Det totale beløpet feriepengene skal beregnes utfra, kalles feriepengegrunnlaget. All vanlig lønn, overtid og ulike tillegg skal regnes med i grunnlaget, men det finnes visse unntak. Om arbeidsgiver dekke ulike utgifter for deg gjennom året, som reiseutgifter, opphold, kurs, telefon, aviser og andre «frynsegoder», vil dette ikke telle mot feriepenger. Om du har en arbeidsgiver som deler ut bonuser, f.eks. rundt juletider, skal heller ikke denne summen telle mot feriepengegrunnlaget. 

Arbeidsmiljøloven har satt en minimumssats for beregning av feriepenger til 10,2 %. For arbeidstakere over 60 år økes satsen med 2,3 %, til 12,5%, for beløp inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som vil si 511,470 kroner. For beløp over dette, beregnes feriepengene etter normal sats. For arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale om en femte ferieuke, gjelder egne satser. 

Feriepenger av sykepenger

Selv om du blir syk, vil du ikke miste rettighetene til feriepenger, men det er naturlig nok et litt mer kompleks regelverk. Arbeidsgiver er pliktig til å betale feriepenger for de 10 første dagene, mens etter det vil NAV dekke opptil 48 dager. Er du sykemeldt lengre enn dette, må du sjekke med ditt lokale NAV-kontor. 

Når skal feriepengene utbetales?

Feriepenger skal utbetales som siste lønning før arbeidstaker tar ferie. Det vanlige er at feriepengene utbetales i forbindelse med hovedferien i juli, men det er fullt lov for arbeidsgiver og arbeidstaker å gjøre egne avtaler om det passer begge parter. Det kan for eksempel være at det er mer naturlig å ta ferie på vinterhalvåret. 

Share this article
Table of content
  Flere innlegg om: Søke jobb

  Skrevet av

  Eivind Jordahl
  Eivind Jordahl
  Har jobbet som rekrutterer og er skribent på cv-malen.no

  Prøv vår profesjonelle CV-byggherre

  Flere artikler som dette