Dette bør du tenke på når du skal diskutere lønn

Lønnsforventninger er et spørsmål som kommer opp under rekrutteringsprosessen. Når det blir din tur til å diskutere lønn finnes det ulike faktorer du kan ha i tankene. Kartlegg grunnlaget for […]

Eivind Jordahl
Eivind Jordahl
Dette bør du tenke på når du skal diskutere lønn

Lønnsforventninger er et spørsmål som kommer opp under rekrutteringsprosessen. Når det blir din tur til å diskutere lønn finnes det ulike faktorer du kan ha i tankene.

Kartlegg grunnlaget for lønn og forbered deg godt

Dine lønnsforventninger bør baseres på hvilken bransje du søker jobb i, stillingstittel, og din erfaring og bakgrunn. Om du baserer ditt forslag til lønn basert på disse faktorene øker du dine sjanser for å lykkes i en lønnsdiskusjon. Jo mer informasjon du får om jobben du har søkt, desto større er muligheten for at du vil kunne komme med argumenter som støtter ditt lønnsforslag.

Les om bransjens lønnsstatistikk

Dann deg et bilde av lønnsnivået i den bransjen du søker og hvilke nivåer som er gjeldende
Dette kan du gjøre med å søke etter lønnsstatistikk for lignende stillinger i bransjen. Men vær oppmerksom på at lønnsnivået for allmenheten ikke er avgjørende for hva du skal ha i lønn, ettersom det er akkurat hva du skal bidra med som skal lønnsettes.
I tillegg kan du også benytte deg av ulike tariffer avhengig av hvilken bransje du jobber i. Dette kan du for eksempel lese mer om på virke.no

Vurder stillingens innhold og grad

Din lønn kan påvirkes av din erfaring og kompetanse men også av hvilke arbeidsoppgaver og ansvar som stillingen krever. Det er sjelden lett å bedømme graden i stillingen og hvor godt du kan utføre dine arbeidsoppgaver men en vurdering gjør at du er et steg videre på veien.

Finn ut hvilke andre fordeler som tilbys

Lønnen er kanskje det mest avgjørende med stillingen, men finn også ut om det er andre fordeler som kan forhandles. Les igjennom kollektive avtaler og finn ut hvor mange feriedager som tilbys. Hvordan ser arbeidstidene ut? Tilbys det flexitid og mulighet for å jobbe hjemmefra? Er dette fordeler som er viktigere for deg enn en høyere lønn?

Les også: Fem raske tips for hvordan du holder din CV på én side

Tør å argumenter for din sak

Neste steg er å se igjennom informasjonen du har funnet og vurdere den. Skriv ned faktorer og argument som påvirker din lønn. Sorter argumentene i ulike nivåer og tenk på hvilke nivå du vil legge deg på. Prøv og vær upartisk og ærlig mot deg selv og forsøk å verken overdriv eller undervurdere deg selv.

Skaff deg et stort forhandlingsrom

Strukturer notatene dine og velg de viktigste argumentene dine på hvorfor du skal ha en bestemt lønn. Skisser så en lønn du er komfortabel med som også er realistisk basert på hva stillingen krever og hva du kan tilby.

Ha is i magen under forhandlinger og vær tilpasningsdyktig

Husk at du har noe som arbeidsgiveren ønsker og anser som verdifull i denne stillingen, og omvendt. Diskusjon om lønn krever fleksibilitet. Når en forhandling er over, bør alle parter føle seg fornøyd med resultatet. Dette betyr ofte at både du og arbeidsgiver må tilpasse detaljene for at begge skal være fornøyd med det endelige utfallet.

Når i rekrutteringsprosessen bør du komme med lønnsforventninger?

Unngå å ta opp lønnskrav allerede i søknaden.

Det kan skape et negativt inntrykk for arbeidsgiveren å komme med lønnsforventninger allerede i søknaden. Mest sannsynlig har du på dette tidspunktet for lite informasjon rundt stillingen for å kunne gjøre denne vurderingen. Faren ved å oppgi lønnsforventninger allerede i søknaden er at du kan selge deg ut, enten ved at du legger deg for høyt, som gjør det enkelt for arbeidsgiveren å gå videre med andre kandidater uten at du får mulighet til å vise hva du er god for under et intervju, eller ved at du legger deg for lavt og går glipp av en forhandling. I tillegg kan det oppfattes som at du har vanskelig for å vurdere deg selv dersom det ikke er samsvar mellom stillingen og dine forventninger.

Les også: Fiks deg sommerjobb 2019

Vent til arbeidsgiveren tar opp lønnstemaet med deg

I en forhandling er det ofte best å vente på den andre partens første bud i stedet for å starte diskusjonen selv. Jo senere du snakker om lønn- jo bedre. Det viser at du ikke ønsker å ta noen hurtige beslutninger. I tillegg er arbeidsgiveren mer sannsynlig til å ansette deg og betale en fornuftig lønn jo lenger du deltar i rekrutteringsprosessen fordi de fleste sidene ved stillingen og deg er avdekket.

Tør å still spørsmål til arbeidsgiveren

Når arbeidsgiver har tatt opp temaet til lønnsforventinger, prøv å returnere spørsmålet tilbake til dem. Spør hva deres forslag til lønn som svarer til dine ferdigheter, erfaring og utdanning ser ut. Da kan du enklere tilpasse deg en eventuell forhandling. Unngå å gi et nøyaktig beløp, selv om du kanskje føler deg presset til å gjøre dette. Forsøk i stedet å gi et intervall og vær forberedt på motbud.

Lønnsstatistikk i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrå er gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i Norge
44 310 kr (2017). I lønnsdatabasen finner du informasjon om gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper fordelt på kjønn, alder og utdanning. De ulike fagforeningene har også statistikk og fakta om lønn for ulike yrker og arbeidsplasser. Du kan også kontakte arbeidsgiverens forbund for å dele argumenter som kan være nyttige i forberedelsen til en lønnsforhandling.

Del denne artikkelen
Innholdsfortegnelse:
  Flere innlegg om: Søke jobb

  Skrevet av

  Eivind Jordahl
  Eivind Jordahl
  Har jobbet som rekrutterer og er skribent på cv-malen.no

  Prøv vår profesjonelle CV-byggherre

  Flere artikler som dette