Kronisk syk og arbeidstaker

Arbeidstakere som opplever lengre perioder med sykdom eller får diagnosen kronisk syk, risikerer naturlig nok høyt fravær fra arbeidsplass. Dette medfører ofte store problemer både for arbeidsgiver og arbeidstaker. For […]

Eivind Jordahl
Eivind Jordahl
Kronisk syk og arbeidstaker

Arbeidstakere som opplever lengre perioder med sykdom eller får diagnosen kronisk syk, risikerer naturlig nok høyt fravær fra arbeidsplass. Dette medfører ofte store problemer både for arbeidsgiver og arbeidstaker. For arbeidsgiver legger det ofte mye press på den økonomiske situasjonen å ha kronisk syke på lønningslisten. For arbeidstakeren på sin side fører høyt fravær ofte til psykiske problemer på toppen av de plager man alt har.   

Mange tenker at eneste utvei er å søke ny jobb med lavere stillingsprosent, men det siste man trenger som kronisk syk er å måtte skape en ny CV, hvor man klarer lykkes fremstille seg som en attraktiv arbeidstaker tross sykdom. Heldigvis har NAV har et ansvar for å hjelpe både deg og arbeidsgiver finne en løsning, som sikrer at den ansatte kan beholde jobbe samtidig som det økonomiske tapet til arbeidsgiver reduseres. På den måten slipper du søke ny jobb med alle de utfordringen det kan medføre. 

Hvem kan søke?
Enhver arbeidstaker som opplever kronisk eller langvarig sykdom med hyppig og langvarig fravær fra arbeidsplassen kan søke om at NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan søke, men det anbefales at arbeidsgiver søker i samråd med den syke arbeidstakeren. 

Hva regnes som høyt fravær
Hva som betegnes som høyt fravær eller ikke variere stort fra yrkesgruppe til yrkesgruppe og landsdel til landsdel. NAV kan ikke ta hensyn til forhold i en bestemt by eller landsdel når de skal vurdere om fraværet til en enkelt person er høyt nok til å innvilge fritak fra arbeidsgiverperioden . Bestemmelser rundt hva som anses som høyt fravær er basert på landsgjennomsnittet i Norge de siste 3 årene. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i praksis lagt til grunn at sykefraværet på ca 35 dager i året er å anse som innenfor rammene av hva en arbeidsgiver må godta ansvaret for. Som vilkår for å gjøre unntak fra arbeidsgiveransvaret må avviket fra normalen være særlig stort.

Dokumentasjon
Det kan være vanskelig for en arbeidsgiver å kunne dokumentere at en ansatt faktisk er kronisk eller langvarig syk. Det er ikke alltid sykelige forandringer lar seg påvise uten tvil. Selv om dokumentasjon kan være vanskelig skal NAV gjøre en vurdering om det kan gjøres unntak fra arbeidsgiveransvaret. En ansatt kan for eksempel ha bestemte ryggplager som gjør at de har vært sykemeldt flere ganger i året år etter år. Selv om det ikke medisinsk kan bevises at personen har en kronisk lidelse vil det være naturlig å anta at personens plager bør kategoriseres som kroniske. I slike tilfeller kan NAV kreve en grundig helhetsvurdering fra personens lege og fysioterapaut. Rådgiver ved NAV kan også kreve at personen skal besøke en lege som er ansatt av NAV. 

Hvordan søker man om støtte
Søknadsskjema for fritak av sykepenger i arbeidsgiverperioden kan lastes ned fra NAVs hjemmesider eller hentes på nærmeste NAV kontor. Man bør passe på at man også laster ned veilederen som medfølger søknadsskjema da det kan være noe komplisert å fylle inn søknaden. For å unngå forlenget søknadsbehandling kan det være lurt å kontakte NAV for en gjennomgang av søknad før man leverer. Levere mann en mangelfull søknad, eller en søknad med feile opplysninger kan det ta flere uker før man får den i retur fra NAV og man må da starte hele søknadsprosessen på nytt. 

Når en søknad er behandlet og fritak er innvilget er det opp til den enkelte arbeidsgiver å søke refusjon av sykepenger fra sitt lokale NAV kontor. Så snart søknad om fritak er innvilget kan arbeidsgiver søke refusjon for alle sykepenger uansett diagnose. Det er opp til arbeidsgiver selv og passe på at man søker refusjon innenfor de tidsrammer som til enhver tid gjelder. 

Feriepenger
Hva gjelder refusjon av feriepenger på utbetalte sykepenger vil arbeidsgiver motta dette innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.

Del denne artikkelen
Innholdsfortegnelse:
  Flere innlegg om: Søke jobb

  Skrevet av

  Eivind Jordahl
  Eivind Jordahl
  Har jobbet som rekrutterer og er skribent på cv-malen.no

  Prøv vår profesjonelle CV-byggherre

  Flere artikler som dette