Ulike arbeidskontrakter

Om du er aktiv jobbsøker har du sikkert kommet over begrep som fast stilling, vikariat, prosjektstilling og midlertidig ansettelse. Dette er alle beskrivelser på hvilken type stilling som tilbys, og […]

Eivind Jordahl
Eivind Jordahl
Ulike arbeidskontrakter

Om du er aktiv jobbsøker har du sikkert kommet over begrep som fast stilling, vikariat, prosjektstilling og midlertidig ansettelse. Dette er alle beskrivelser på hvilken type stilling som tilbys, og uansett hvilken kategori du faller inn under skal det stå tydelig i arbeidskontrakten din. Der skal det også stå hvilke arbeidsoppgaver du er ansatt for å utføre, samt hvilken arbeidstid du skal ha og hvilken lønn du skal motta. 

Hovedregelen i Norge er at en person skal ansettes i fast stilling, men Arbeidsmiljøloven åpner også for at man kan ansette en person i et bestemt tidsrom. Det er dette loven kaller midlertidig ansettelse, men som i stillingsannonser ofte beskrives som vikariat eller prosjektstilling. Mindre forvirrende blir det ikke når man legger til sommerjobb, freelance, bemanning og ekstrahjelp. Det er ikke lett å vite hva alle disse kontraktsbegrepene virkelig går ut på, men les videre så skal vi forklare dem punkt for punkt. 

Fast stilling

Fast stilling innebærer at arbeidskontrakten løper fra den startdatoen som står i kontrakten og helt til enten du selv eller arbeidsgiver sier opp kontrakten. En fast stilling har med andre ord ingen satt sluttdato og du kan i utgangspunktet være i stillingen til du selv ønsker å bytte jobb, pensjonere deg eller du blir sagt opp. Begge parter må forholde seg til et satt lovverk når det kommer til oppsigelse og begge parter må gi beskjed i god tid før arbeidsforholdet skal opphøre. Det er dette man kaller oppsigelsestid. 

Les også: Slik skriver du en god CV

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er lovlig i Norge i tilfeller hvor det er behov for at ansettelsen er midlertidig. Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ansette på midlertidig grunnlag uten å begrunne hvorfor ansettelsen må være midlertidig, men det er også flere begrensninger, som antall ansatte i en bedrift med midlertidig ansettelse og hvor lang tid en person kan være ansatt på midlertidig basis. 

Eksempler på midlertidig ansettelse kan være:

Sesongarbeid/sommerjobb

Arbeid som skal utføres på en bestemt tid av året. Dette kan for eksempel være innhøsting av frukt og bær, arbeid gjennom turistsesongen, eller servering på restauranter med uteservering på sommerstid. Sommerjobb kan også benyttes av bedrifter under ferieavvikling.

Ekstrahjelp/tilkallingshjelp/ringevikar

Denne typen midlertidig ansettelse kan kun brukes når det dukker opp et behov for hjelp som ikke kan planlegges. Det kan være ved akutt sykdom, større arrangementer hvor man trenger ekstra personell, eller ved ekstraordinær arbeidsmengde over en kortere periode. Ekstrahjelp må ikke forveksles med deltidsansatt, da det er en fast stilling med begrenset arbeidstid, for eksempel lørdagshjelp i butikk. 

Prosjektstilling

Denne typen stilling krever at arbeidet skal gjennomføres i en bestemt tidsperiode og at arbeidet ikke er en del av bedriftens vanlige og løpende oppgaver. Om bedriften har flere lignende prosjekter som løper etter hverandre, kan det tenkes at man kan tilbys fast ansettelse. 

Vikariat

Skal man ansettes som vikar forutsetter det at man dekker arbeidsmengden til en eller flere ansatte som er på ferie, sykemeldt eller ute i permisjon. Et vikariat skal ha en fastsatt sluttdato som er avtalt i det arbeidsforholdet starter. 

Andre midlertidige stillinger

Praksisarbeid kan utføres på midlertidig kontrakt om arbeidet som utføres er en del av utdanning, for eksempel en lege i turnustjeneste. Opplæring som en bedrift er pliktig å gi en nyansatt kan ikke anses som praksisarbeid. 

Arbeidsmarkedstiltak er et annet tilfelle av lovlig midlertidig arbeid så lenge det gjennomføres i samarbeid med NAV. Forutsetningen er at arbeidet skal lede arbeidstaker tilbake til arbeidslivet.  

Stillinger innen idrett, som trener utøver, dommer, eller leder av organisert idrett, kan utføres under midlertidig ansettelse. 

Øverste leder i en bedrift er ansatt i en åremålsstilling. 

Bemanning

Om du er ansatt hos et bemanningsselskap eller vikarbyrå, vil du bli leid ut til en annen bedrift som konsulent. Ditt arbeidsforhold er til bemanningsselskapet som betaler lønnen din og du kan være ansatt både på midlertidig og fast basis. Hvilken arbeidskontrakt du skal tilbys følger de samme reglene som vi har nevnt ovenfor hva gjelder midlertidig ansettelse. 

Egen bedrift, enkeltmannsforetak og freelance

Om du velger å starte din egen bedrift vil ansettelsesforholdet til dels avgjøres av selskapsform. Starter du et AS (aksjeselskap), skal du ha en arbeidskontrakt på lik linje med enhver annen ansatt. Starter du derimot et enkeltmannsforetak, er du personlig ansvarlig for alt av regnskap, lønn og arbeidsgiveravgift, og arbeidskontrakt er ikke nødvendig. 

Tar du på deg jobb som freelancer, har du flere muligheter. Du kan starte eget selskap og sikre deg den arbeidskontrakten du finner mest passende, eller du kan arbeide uten kontakt og selv sørge for å betale skatt og sykepenger ut fra din totale inntekt.

Del denne artikkelen
Innholdsfortegnelse:
  Flere innlegg om: Søke jobb

  Skrevet av

  Eivind Jordahl
  Eivind Jordahl
  Har jobbet som rekrutterer og er skribent på cv-malen.no

  Prøv vår profesjonelle CV-byggherre

  Flere artikler som dette